FAQ

De meest voorkomende

Vragen en antwoorden

Bekijk de veelgestelde vragen van onze klanten over SBLCore-software en veiligheidsinformatiebladen in het algemeen.

Wetgeving en veiligheidsinformatiebladen in het algemeen

Wat is een veiligheidsinformatieblad?
Een veiligheidsinformatieblad is een document dat zorgt voor de overdracht van informatie in de toeleveringsketen. Het is daarom onmisbaar bij het omgaan met gevaarlijke chemicaliën en mengsels.
Hoe ziet het veiligheidsinformatieblad eruit?
Het veiligheidsinformatieblad volgt het exacte formaat dat binnen de EU is vastgesteld in bijlage II bij REACH. Het bestaat uit 16 afdelingen, waarvan de titels in alle EU-talen zijn vastgelegd, zodat een eenvoudige een-op-een vertaling niet kan worden geproduceerd. Ook wordt bepaald welke informatie elke sectie moet bevatten. Deze moeten duidelijk en beknopt worden geschreven. Niet-Europese landen vallen onder hun eigen nationale wetgeving.
In welke taal moet het veiligheidsinformatieblad zijn gesteld?
De taal van het veiligheidsinformatieblad is afhankelijk van het land van bestemming waar de stof of het mengsel in de handel zal worden gebracht. Het veiligheidsinformatieblad moet altijd in de officiële taal van het land zijn.
Voor welke producten moet een veiligheidsinformatieblad worden aangemaakt?
Voor als gevaarlijk ingedeelde stoffen of mengsels wordt in de eerste plaats een veiligheidsinformatieblad opgesteld. In sommige gevallen wordt op verzoek een veiligheidsinformatieblad verstrekt, d.w.z. voor mengsels die niet als gevaarlijk zijn ingedeeld, maar een stof bevatten die een gevaar vormt voor de menselijke gezondheid of het milieu, of waarvoor blootstellingsgrenzen voor het arbeidsmilieu zijn vastgesteld.
Welke producten hebben geen veiligheidsinformatieblad nodig?
Er hoeft geen veiligheidsinformatieblad te worden opgesteld voor diergeneesmiddelen, cosmetica, geneesmiddelen, levensmiddelen of diervoeders. Een andere groep zijn objecten die tijdens de productie een bepaalde vorm aannemen. Hiervoor wordt echter vaak een veiligheidsinformatieblad gebruikt om belangrijke informatie over het eindproduct over te brengen.
Wie heeft een veiligheidsinformatieblad nodig?
Iedereen die op enigerlei wijze met chemicaliën of mengsels omgaat. Dit kan de fabrikant, importeur, distributeur en zelfs de downstream-gebruiker zijn.
Wie kan een veiligheidsinformatieblad maken?
Het veiligheidsinformatieblad moet worden opgesteld door een bevoegd persoon die regelmatig wordt opgeleid. Hoe vaak en wie de training moet uitvoeren is niet meer vastgelegd in de wetgeving. SBLCore kan trainingen verzorgen. De deelnemer ontvangt na afloop van de training een certificaat. Wij verzorgen trainingen voor maximaal 5 personen tegelijk.
Hoe bepaal ik de indeling van een mengsel?
De productindeling gebeurt op basis van de regels van de CLP-verordening. De indeling wordt uitgevoerd op basis van de gevaren en concentraties van de ingrediënten en hun toxicologische en ecotoxicologische gegevens. Bij bepaalde gevaren kunnen ook de fysische kenmerken van het product of laboratoriumtests in de berekening worden opgenomen. SBLCore software kan u helpen bij het berekenen van de classificatie.
Wat is de herziening van een veiligheidsinformatieblad en wanneer wordt deze uitgevoerd?
Een herziening is een update van de informatie in een veiligheidsinformatieblad. De meest voorkomende reden hiervoor is een wijziging van de formule of bijvoorbeeld een actualisering van het formaat van het veiligheidsinformatieblad in bijlage II bij REACH. Ook nieuwe stoffen met geharmoniseerde indeling worden vaak gewijzigd of ingevoerd.
Wat moet het etiket bevatten?
Het productetiket wordt aangemaakt op basis van punt 2.2 van het veiligheidsinformatieblad. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het veiligheidsinformatieblad en het etiket met elkaar in overeenstemming zijn, aangezien de vermelde informatie identiek moet zijn.

SBLCore software en alles eromheen

Voor wie is de software geschikt?
De software is ontworpen voor iedereen die op welke manier dan ook met chemische stoffen en mengsels omgaat en daarvoor veiligheidsinformatiebladen moet maken, of veiligheidsinformatiebladen in hun bezit moet omzetten in een andere taal.
Wie kan er in de software werken?
Door de gebruiksvriendelijke en intuïtieve omgeving is de software niet alleen geschikt voor mensen met ervaring in het maken van veiligheidsinformatiebladen, maar ook voor beginners zonder kennis van chemische wetgeving.
Waarmee kan de software helpen?
SBLCore is een uitgebreide tool waarmee u een veiligheidsinformatieblad in 27 talen kunt maken, labels kunt ontwerpen, een UFI-code kunt genereren en u op de hoogte kunt stellen van het PCN-portaal. De software zorgt ook voor de archivering van alle veiligheidsinformatiebladen en hun ondersteunende documenten en bewaakt de nauwkeurigheid van de wetgeving en de huidige geldigheid van het veiligheidsinformatieblad. Een belangrijk kenmerk is de automatische productclassificatie, die de software berekent op basis van de ingevoerde gegevens.
Wat is inbegrepen in de software?
De software bevat een database van stoffen met geharmoniseerde indeling volgens bijlage VI van de CLP-verordening en stoffen die de richtlijnen voor blootstellingslimieten voor de werkomgeving moeten volgen. Er is ook een zoekfunctie voor stoffen op ECHA opgenomen, waarmee een stof rechtstreeks uit de ECHA-database in de softwaredatabase kan worden geïmporteerd. Het bevat ook een database met beschikbare nationale blootstellingslimieten. De software bevat ook een database met zinnen in alle beschikbare taalversies.
Wat te doen als de stof niet in de SBLCore database staat?
De databank bevat voornamelijk stoffen met een geharmoniseerde indeling en stoffen waarvoor grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn vastgesteld. Als de stof niet in de database staat, kan deze rechtstreeks uit de ECHA-database in de softwaredatabase worden opgehaald en geïmporteerd. Als alternatief is het ook mogelijk om een stof handmatig aan de database toe te voegen, op basis van de informatie in het onderliggende veiligheidsinformatieblad.
Wat zijn de beschikbare software opties?
De beschikbare opties zijn SBLCore Blue – software abonnement, of SBLCore Green – de aankoop van een eeuwigdurende licentie. Voor educatieve doeleinden bieden wij een gratis versie van SBLCore Edu aan.
Waar worden de gegevens opgeslagen?
In SBLCore Green bevindt de database zich op de bedrijfscomputer of server. De opslaglocatie is aan de gebruiker om te kiezen. Data back-up is volledig onder hun controle. In SBLCore Blue wordt de database opgeslagen in de cloud, waar automatisch een back-up van wordt gemaakt. Gegevens zijn overal toegankelijk.
Hoeveel veiligheidsinformatiebladen kunnen in de software worden aangemaakt?
In beide softwarevarianten kan een onbeperkt aantal veiligheidsinformatiebladen worden aangemaakt.
Hoe werkt de software proefversie?
Na het verzenden van het registratieformulier wordt de proefdownload gestart, die vervolgens op uw Windows-apparaat moet worden geïnstalleerd. Deze versie is gratis beschikbaar gedurende 14 dagen na installatie. De proefversie is niet beperkt in termen van softwarefuncties, behalve voor de export van uitvoerdocumenten, die zijn voorzien zijn van een watermerk. Willekeurige secties zijn verborgen in het voorbeeld. De aangemaakte gegevens kunnen worden omgezet naar de volledige versie. Het downloaden van de proefversie verplicht u niet om de volledige versie van de software te bestellen en er zijn geen kosten.
Met welke apparaten en besturingssystemen is de software compatibel?
Alle soorten software kunnen worden gebruikt op Windows-apparaten (vanaf Windows 8.1 en hoger). Het macOS-besturingssysteem wordt niet direct ondersteund, maar de software kan worden uitgevoerd met behulp van Windows-virtualisatie. De software kan niet worden gebruikt op mobiele apparaten of tablets.
Op hoeveel computers kan ik de software gebruiken?
Eén gebruiker kan de software op maximaal drie apparaten (pc of laptop) installeren.
Staat SBLCore de import van veiligheidsinformatiebladen toe die buiten onze software zijn gemaakt?
Het importeren van niet-.sbl-bestanden die door SBLCore worden ondersteund, is standaard niet mogelijk. Het importeren van externe gegevens kan individueel op afspraak worden opgelost.
Hoe werkt mijn SBLCore Blue abonnement?
Minimale huurperiode is 1 maand. Abonnementen kunnen dan op elk moment worden beëindigd, maar niet eerder dan 1 maand na de laatste wijziging in abonnementsinstellingen (het toevoegen van een staat of gebruiker).
Hoe beëindig ik mijn abonnement op SBLCore Blue?
De software kan eenvoudig worden beëindigd op een geselecteerde datum in de abonnementsinstellingen in de software-interface of in het SBLCore-klantenportaal, dat ook via de website toegankelijk is.
Wat gebeurt er met gegevens die in de software zijn opgeslagen nadat mijn SBLCore Blue-abonnement is afgelopen?
We raden u aan een back-up te maken van alle gegevens die u maakt voordat u uw abonnement beëindigt. De software stelt u op de hoogte van deze stap wanneer u uw abonnement opzegt. Gegevens worden 14 dagen na beëindiging definitief uit de software verwijderd. Gedurende deze tijd is toegang tot de software beschikbaar en kunnen de gegevens nog steeds worden gedownload, maar is het niet langer mogelijk om de softwarefuncties te gebruiken.
Kan ik mijn SBLCore software abonnement verlengen?
Abonnementsverlenging is mogelijk door in te loggen op het SBLCore klantenportaal of via een verkoopvertegenwoordiger. Als het abonnement meer dan 14 dagen na het einde van het oorspronkelijke abonnement wordt verlengd, zijn de oorspronkelijke gegevens die u hebt gemaakt niet langer beschikbaar in de software-interface.
Hoe werken vertalingen van veiligheidsinformatiebladen?
SBLCore bevat een database met zinnen die worden vertaald in alle taalversies die beschikbaar zijn in de software. Zinnen die wetgeving bevatten zijn niet alleen vertalingen, ze voldoen ook aan de bewoordingen van de nationale regelgeving. Dankzij deze functie kan de software het veiligheidsinformatieblad eenvoudig en correct in een andere taal omzetten. Als een gebruiker een zin mist of de formulering ervan wil wijzigen, kunnen ze hun eigen zin maken, samen met eventuele vertalingen.
Hoe identificeer ik een verouderd veiligheidsinformatieblad in de software en hoe herzie ik het?
SBLCore signaleert de noodzaak om een document bij te werken met behulp van een „verkeerslicht“-functie, die het oude formaat van het veiligheidsinformatieblad, verouderde stoffen of verouderde controleparameters benadrukt. Wanneer u op de knop „Controleren“ drukt, werkt de software het veiligheidsinformatieblad automatisch bij. Vervolgens worden twee versies van het document opgeslagen in de database – het originele (gearchiveerde) en het nieuwe veiligheidsinformatieblad.
Kunnen blootstellingsscenario's worden gemaakt in SBLCore?
Dit is niet mogelijk omdat er geen uniform formaat is gedefinieerd voor het blootstellingsscenario. Met de software kunt u het blootstellingsscenario wel als bijlage aan het veiligheidsinformatieblad toevoegen.
Kan de software de ADR van het mengsel bepalen?
Elk bedrijf waarvan de activiteiten betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke producten boven de aangegeven limiet, moet minimaal één veiligheidsadviseur aanstellen die is opgeleid in het vervoer. De software kan het product niet classificeren volgens ADR.
De ondersteunende documenten bevatten een H-verklaring die niet door de software wordt aangeboden (bijvoorbeeld H320, H333). Waarom?
De Europese Unie houdt zich aan de CLP- en REACH-regelgeving in het kader van de chemische wetgeving. Richtlijnen ter verduidelijking van de etiketterings- en verpakkingsregels van de CLP-verordening zijn ontleend aan het wereldwijd geharmoniseerd systeem (GHS). Dit bevat een groot aantal standaardverklaringen, dus als een gebruiker een veiligheidsinformatieblad in GHS-formaat heeft, kan het zijn dat hij geen van de zinnen kan omzetten als onderdeel van de overdracht van informatie in de toeleveringsketen van de EU.

Gebruikersondersteuning en andere diensten

Welke ondersteuning bieden we aan gebruikers?
De helpdesk is bereikbaar via support@sblcore.com. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier, dat u kunt gebruiken om een directe supportaanvraag te sturen. Wij beantwoorden alle vragen altijd zo snel mogelijk.
Welke handleidingen zijn beschikbaar voor het werken in software?
Gedetailleerde instructievideo's zijn beschikbaar voor onze klanten en zijn toegankelijk vanaf de SBLCore website of ons YouTube-kanaal. Gedetailleerde instructies zijn ook beschikbaar in de software-interface.
Welke soorten trainingen bieden wij klanten aan?
1) SBLCore Software Training
2) Opstellen van veiligheidsinformatiebladen Training
3) Veiligheidsinformatiebladen maken met Formula Mixing Training

Kennisgeving aan het PCN-portaal en UFI-codes

Wat is UFI en waarvoor dient het?
De UFI of Unique Formula Identifier is een unieke code die vereist is bij het melden van gevaarlijke mengsels aan het PCN-portaal en is ook een verplicht onderdeel van het label. De UFI bestaat uit 16 tekens en heeft het uniforme voorvoegsel UFI (bijvoorbeeld UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Het BTW-nummer van een bedrijf en de zogenaamde numerieke formulecode zijn nodig om deze aan te maken. Meer informatie over de UFI is te vinden op de webgenerator pagina.
Wat is PCN en welke mengsels moeten worden gemeld?
PCN is een portaal opgezet door de Europese Unie en beheerd door ECHA. Het is bedoeld voor de indiening van informatie over gevaarlijke chemische mengsels. Mengsels met een gevaar voor de menselijke gezondheid of met een fysiek gevaar moeten worden gemeld. De indiening bevat een UFI-code, die ook een verplicht onderdeel van het label is. De informatie wordt ingediend in een speciaal i6z-formaat.
Wat is er nodig om een UFI-code te maken?
Om een UFI aan te maken zijn een BTW-nummer van het bedrijf en een zogenaamde numerieke formulecode nodig. De numerieke formulecode kan elk getal zijn. De enige noodzaak is om een duurzame vorm van productnummering te kiezen, zodat twee producten met verschillende formules niet dezelfde UFI bevatten. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een intern productnummeringssysteem te gebruiken om de numerieke formulecode te selecteren.
Hoe ziet UFI eruit en waar staat het vermeld?
De UFI is een verplicht onderdeel van het etiket en moet leesbaar en onuitwisbaar zijn. De afkorting „UFI“ is uniform, dat wil zeggen onveranderlijk in alle talen van de Europese Unie en gaat vooraf aan de code zelf, die altijd 16 tekens lang is. De code wordt vervolgens gepresenteerd in het formaat UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Wie moet aangifte doen?
Een primaire verplichting geldt voor importeurs die een product buiten de Europese Economische Ruimte kopen en op de EU-markt brengen, net als voor downstream-gebruikers die hun eigen mengsels mengen of de verpakking van een product verstoren. Bovendien kan de verplichting ook gelden voor distributeurs. Deze stap moet worden gezet wanneer de importeur of downstream-gebruiker niet aan de kennisgevingsverplichting heeft voldaan.
Welke informatie is vereist in de kennisgeving?
De kennisgeving breidt de verplichte informatie uit ten opzichte van de oorspronkelijke eisen. Zo zijn een UFI-code, 70% van de productsamenstelling, het type en de grootte van de verpakking, productcategorieën volgens het European Product Categorisation System (EuPCS) en informatie over productgevaren, etiketteringselementen, toxicologische informatie en informatie over fysisch-chemische eigenschappen vereist.
Vanaf wanneer geldt de meldingsplicht?
De kennisgevingsdatum varieert afhankelijk van het gebruik van het product. Voor consumenten- en professioneel gebruik geldt de meldingsplicht vanaf 1 januari 2021. Bij mengsels voor industrieel gebruik is de datum 1 januari 2024. Voor producten waarvan in het verleden krachtens nationale voorschriften kennisgeving is gedaan en waarvan de samenstelling of indeling niet is gewijzigd, blijven de oorspronkelijke kennisgevingen geldig tot eind 2024. Vanaf 1 januari 2025 worden alle gevaarlijke mengsels die op de markt zijn aangemeld overeenkomstig de eisen van bijlage VIII bij de CLP-verordening.
Aan wie wordt de informatie overgedragen?
De kennisgever verstrekt informatie aan alle lidstaten waar het mengsel in de handel is gebracht. Deze informatie wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan gifcentra en gezondheidswerkers. Deze entiteiten worden door elke staat op nationaal niveau bepaald.
Waar vind ik de numerieke formulecode?
De numerieke code van de formule, samen met het BTW-nummer of de bedrijfssleutel, is nodig om de zogenaamde UFI-code te maken. Dit nummer wordt volledig beheerd door het bedrijf dat de UFI creëert en kan elk nummer zijn van 0 tot ongeveer 268 miljoen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld het bestaande bedrijfsnummeringssysteem, formulecodes of een deel van de EAN-code te gebruiken.
Waar krijg ik de bedrijfssleutel?
Als het bedrijf geen BTW heeft of deze niet wil gebruiken, is het mogelijk om de UFI-sleutel van het bedrijf te gebruiken om deze te genereren. De sleutel kan worden verkregen in de web UFI generator en kan worden gebruikt om UFI herhaaldelijk te genereren. Daarom raden wij aan om deze te bewaren.

Koop een SBLCore Blue abonnement aan

Hoe kan ik me abonneren op de software?
Er kan direct geabonneerd worden op de software op de website in de sectie Prijslijst. U kunt ook software bestellen met behulp van onze verkoopafdeling (sales@sblcore.com).
Wat zijn de beschikbare abonnementen?
Abonnementen kunnen als maand- of jaarabonnement worden besteld. Wij bieden een jaarplan tegen een gereduceerde prijs.
Kan ik mijn abonnementsinstellingen wijzigen?
Abonnementsinstellingen kunnen worden aangepast in het klantportaal of in de software-instellingen. Het is mogelijk om gebruikers en staten toe te voegen of te verwijderen, betalingsgegevens te wijzigen en ook uw abonnement te beëindigen.
Hoe voeg ik een dienst toe tijdens een abonnement (een andere staat of gebruiker)?
Staten of gebruikers kunnen eenvoudig worden toegevoegd of gewijzigd in het klantenportaal. Met een maandabonnement kunt u uw abonnement pas beëindigen 1 maand nadat u een staat of gebruiker hebt toegevoegd.
Hoe kan ik mijn abonnement beëindigen?
U kunt uw abonnement opzeggen in het klantenportaal of in de software door te klikken op Abonnement -> Abonnement opzeggen. Met een maandabonnement kan uw abonnement op een geselecteerde datum worden beëindigd, maar niet eerder dan 1 kalendermaand nadat u de dienst voor het laatst hebt aangeschaft.
Welke betaalmethoden worden geaccepteerd?
Abonnementen kunnen betaald worden via betaalkaart of bankoverschrijving.
Hoe werkt facturering van abonnementen bij betaling met kaart?
Voor de eerste bestelling die per betaalkaart wordt betaald, wordt de abonnementsbetaling vooraf gedaan. Tegelijkertijd wordt een factuur uitgereikt. Bij een maandabonnement worden alle latere betalingen achteraf na afloop van elke kalendermaand in rekening gebracht. Wanneer een jaarabonnement een andere staat of gebruiker toevoegt tijdens het abonnement, worden deze diensten ook met terugwerkende kracht gefactureerd na het einde van elke kalendermaand. Wanneer u uw jaarabonnement verlengt, wordt het toepasselijke abonnementsbedrag voor het volgende jaar opnieuw in rekening gebracht en vooraf van uw betaalkaart afgeschreven. Facturen worden elektronisch verzonden naar het tijdens de bestelling opgegeven e-mailadres. Alle uitgeschreven facturen zijn beschikbaar in het klantenportaal.
Hoe werkt facturering van abonnementen bij betaling via bankoverschrijving?
Voor de eerste en elke volgende bestelling van het jaarplan betaald via overschrijving, wordt ook een factuur met een looptijd van 14 dagen uitgereikt. Voor de eerste en elke volgende bestelling van het maandplan wordt met terugwerkende kracht een factuur uitgereikt na afloop van elke kalendermaand waarin de software werd geactiveerd. Facturen worden elektronisch verzonden naar het tijdens de bestelling opgegeven e-mailadres. Alle uitgeschreven facturen zijn beschikbaar in het klantenportaal.

Aan welke wetgeving zijn chemische stoffen en mengsels onderworpen?

REACH

REACH heeft niet alleen betrekking op de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen, maar definieert vooral het formaat en de inhoud van veiligheidsinformatiebladen. Het formaat van de veiligheidsinformatiebladen is vermeld in bijlage II bij deze verordening. Veiligheidsinformatiebladen vormen een essentiële bron van informatie over chemische stoffen of mengsels en vormen een essentieel onderdeel van de toeleveringsketen.

VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen

CLP

De CLP-verordening heeft betrekking op de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Classificatie is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsinformatieblad. Op basis hiervan worden de teksten voor alle secties gedefinieerd. Als onderdeel van de etikettering bevat de CLP-verordening regels voor de grootte van het symbool en het gehele etiket, afhankelijk van de grootte van de verpakking. De verordening bevat ook bijlage VI, waarin stoffen met een geharmoniseerde indeling worden gedefinieerd.

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

Biociden

De biocidenverordening gaat over het op de markt brengen en het gebruik van biociden. Een biocide is een product dat dient om schadelijke organismen te vernietigen, af te weren of uit te schakelen. De verordening definieert met name de biocide-etikettering, die zijn eigen specifieke kenmerken heeft (bijvoorbeeld vermelding van de werkzame stof en de concentratie ervan). Elk biocide mag alleen werkzame stoffen van erkende leveranciers of, in voorkomend geval, werkzame stoffen bevatten die worden beoordeeld en die alleen voor het goedgekeurde type biocide mogen worden gebruikt.

VERORDENING (EU) Nr. 528/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

Wasmiddelen

De wasmiddelenverordening heeft betrekking op afwas-, was- en schoonmaakmiddelen. Het maakt onderscheid of een wasmiddel alleen wordt verkocht aan professionele gebruikers of aan het grote publiek, voor wie het strengere etiketteringsregels vaststelt. Het stelt ook regels vast voor de biologische afbreekbaarheid van producten en het fosfaatgehalte. Bij detergentia is het noodzakelijk om zogenaamde gegevensbladen te verwerken, die in twee soorten worden onderscheiden, voor gezondheidswerkers of het grote publiek.

VERORDENING (EG) NR. 648/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende detergentia

Hebt u nog andere vragen waar u het antwoord niet op hebt gevonden?

Onze klanten

Sluit u aan bij ruim 700 bedrijven die al naar volle tevredenheid gebruik hebben gemaakt van onze producten of diensten.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Wij bieden oplossingen voor het maken en beheren van veiligheidsinformatiebladen. Laten we ons bezighouden met de algemene administratie in verband met het maken, classificeren en archiveren van veiligheidsinformatiebladen. SBLCore software is ontworpen voor alle fabrikanten, importeurs, distributeurs en verschillende gebruikers van chemicaliën en mengsels.

Hebt u advies nodig?

Blijf in contact

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tsjechië

Bedrijfsidentificatienummer: 04278968
BTW nr: CZ04278968

Kontakt

Telefoon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.9

Wij gebruiken cookies

We gebruiken cookies op onze website om inzicht te krijgen in het gedrag van onze bezoekers, zodat we inhoud kunnen aanbieden op basis van hun voorkeuren.

Meer over cookies ×
Functionele cookies
Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies, die cruciaal zijn voor het goed functioneren ervan. Het zorgt voor de juiste weergave van de pagina, maakt het indienen van formulieren en soortgelijke noodzakelijke functies mogelijk. Deze technische cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
Cookie Domein Geldigheid Beschrijving Processor
sblcore_cc www.sblcore.nl 1 jaar Slaat de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies op. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.nl Sessie Slaat informatie op over de sessie van de gebruiker. SBLCore s.r.o.
Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om de prestaties van onze website te evalueren. Wij gebruiken deze cookies om het aantal bezoeken, verkeersbronnen en gebruikersgedrag op onze website bij te houden. Zo komen we erachter naar welke informatie ze op zoek zijn en welke informatie voor hen het belangrijkst is. Deze informatie helpt ons de site te optimaliseren en onze dienstverlening te verbeteren.
Cookie Domein Geldigheid Beschrijving Processor
_ga www.sblcore.nl 2 jaar ID gebruikt om gebruikers te identificeren. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.nl 2 jaar ID gebruikt om gebruikers te identificeren. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.nl 2 jaar ID gebruikt om gebruikers te identificeren. Google
Marketingcookies
Marketingcookies worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven op basis van uw voorkeuren. Deze gepersonaliseerde inhoud, gebruikt door onze partners, kan op verschillende websites verschijnen. Als u niet voor deze cookies kiest, verandert het aantal advertenties niet, maar zijn ze niet meer afgestemd op uw interesses.
Cookie Domein Geldigheid Beschrijving Processor
_gcl_au www.sblcore.nl 3 maanden Het gebruikt Google AdSense om te experimenteren met de effectiviteit van advertenties op websites die hun services gebruiken. Google