Bescherming van persoonsgegevens

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn ons bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens en de privacy van onze klanten, en daarom gaan wij bij het opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens te werk in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, in het bijzonder met de Algemene Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna „AVG“ genoemd), met Wet nr. 101/2000 Coll., over de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, met Wet nr. 127/2005 Coll., over elektronische communicatie, en verder overeenkomstig de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Deze informatie over de verwerking van persoonsgegevens is geldig en van kracht vanaf 25/05/2018.

Informatie over ons en contactgegevens:

SBLCore s.r.o., ID-nummer: 042 78 968, met maatschappelijke zetel te Sezemická 2757/2, Horní Počernice, 193 00 Praag 9, ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door de gemeentelijke rechtbank in Praag, sectie C, invoeging 245258

E-mail: blanka@sblcore.com

Waarom verwerken wij uw gegevens:

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar sommige van uw gegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten van overeenkomsten en het nakomen van verplichtingen. Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt voornamelijk ten behoeve van het leveren van onze diensten en producten, de facturering, maar ook voor intern gebruik, voor marketing- en zakelijke doeleinden, of voor het innen van schulden of het beoordelen van het betalingsmoreel.

Welke gegevens en met welk doel verwerken wij:

 1. Met het oog op de sluiting en daaropvolgende uitvoering van het betreffende contract, inclusief de afhandeling van uw eventuele claims wegens gebrekkige prestaties, verwerken wij:

  voor- en achternaam van de klant, e-mailadres, telefoonnummer

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde is in de eerste plaats de vervulling van het betreffende contract en tegelijkertijd de vervulling van onze wettelijke verplichtingen volgens de wettelijke voorschriften die de rechten en plichten in verband met de boekhouding regelen.

  Het verstrekken van persoonlijke gegevens voor dit doel is een voorwaarde voor het sluiten en uitvoeren van het contract en vereist geen toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Als er geen persoonsgegevens aan ons worden verstrekt, kunnen wij de overeenkomst niet sluiten en naar behoren uitvoeren.

 2. Met het oog op het geldend maken van claims die van ons voortvloeien in verband met of voortvloeiend uit het betreffende gesloten contract, verwerken wij:

  voor- en achternaam van de klant, e-mailadres, telefoonnummer

  De wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit doel is ons legitieme belang. Voor het verstrekken van persoonsgegevens hebben wij uw toestemming niet nodig.

 3. Voor doeleinden van direct marketing (d.w.z. het verzenden van een aanbod met betrekking tot een dienst of product dat aan u is verstrekt als onderdeel van de uitvoering van het betreffende contract), verwerken wij:

  voor- en achternaam van de klant, e-mailadres, telefoonnummer

  De wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit doel is ons legitieme belang. Voor het verstrekken van persoonsgegevens hebben wij uw toestemming niet nodig, maar u kunt wel aangeven dat u het niet eens bent met deze verwerking.

 4. Voor het verzenden van andere commerciële en marketingberichten verwerken wij:

  voor- en achternaam van de klant, e-mailadres, telefoonnummer

  De wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit doeleinde is de toestemming van de klant of de contactpersoon van de klant. Om uw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken, hebben wij uw toestemming nodig, die u op elk moment kunt intrekken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens vindt geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering plaats.

Hoe lang verwerken wij uw gegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie en vervolgens voor een periode van 4 jaar na de beëindiging ervan, of voor de periode die nodig is voor de goede uitoefening van onze juridische claims die voortvloeien uit het betreffende contract.

Voor direct marketingdoeleinden slaan wij persoonsgegevens op voor de duur van de contractuele relatie en vervolgens gedurende een periode van 2 jaar na de beëindiging ervan.

Voor het verzenden van andere commerciële en marketingberichten bewaren wij persoonsgegevens voor de duur van uw toestemming.

Als u om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoekt, zullen wij uw persoonlijke gegevens binnen 1 maand na de indiening van een dergelijk verzoek verwijderen of anonimiseren; Dit geldt echter niet als wij uw gegevens kunnen bewaren op basis van onze legitieme belangen (vooral met het oog op het afdwingen van rechten uit het betreffende contract) of op een andere wettelijke basis en voor een ander doel in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Aan wie wij uw gegevens doorgeven:

Wij zullen u een actuele lijst verstrekken van derde partijen aan wie wij uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen op uw verzoek, verzonden naar ons onderstaande contact-e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU doorgegeven.

Hoe wij de veiligheid garanderen bij het verwerken van gegevens:

Wij leggen grote nadruk op het veiligheidsbeleid binnen het bedrijf, de vertrouwelijkheid van medewerkers, het naleven van interne richtlijnen en de selectie van contractuele partners.

Welke rechten u jegens ons heeft:

 • het recht om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens en informatie over de verwerking ervan,
 • het recht om persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen,
 • het recht om de gegevensverwerking te beperken,
 • recht op gegevensportabiliteit,
 • het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking,
 • het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit (Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens van de Tsjechische Republiek, met hoofdkantoor te Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7).

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het e-mailadres contact.

SBLCore logo

Wij bieden oplossingen voor het maken en beheren van veiligheidsinformatiebladen. Laten we ons bezighouden met de algemene administratie in verband met het maken, classificeren en archiveren van veiligheidsinformatiebladen. SBLCore software is ontworpen voor alle fabrikanten, importeurs, distributeurs en verschillende gebruikers van chemicaliën en mengsels.

Hebt u advies nodig?

Blijf in contact

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tsjechië

Bedrijfsidentificatienummer: 04278968
BTW nr: CZ04278968

Kontakt

Telefoon: +420 731 390 417

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.9

Wij gebruiken cookies

We gebruiken cookies op onze website om inzicht te krijgen in het gedrag van onze bezoekers, zodat we inhoud kunnen aanbieden op basis van hun voorkeuren.

Meer over cookies ×
Functionele cookies
Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies, die cruciaal zijn voor het goed functioneren ervan. Het zorgt voor de juiste weergave van de pagina, maakt het indienen van formulieren en soortgelijke noodzakelijke functies mogelijk. Deze technische cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
Cookie Domein Geldigheid Beschrijving Processor
sblcore_cc www.sblcore.nl 1 jaar Slaat de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies op. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.nl Sessie Slaat informatie op over de sessie van de gebruiker. SBLCore s.r.o.
Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om de prestaties van onze website te evalueren. Wij gebruiken deze cookies om het aantal bezoeken, verkeersbronnen en gebruikersgedrag op onze website bij te houden. Zo komen we erachter naar welke informatie ze op zoek zijn en welke informatie voor hen het belangrijkst is. Deze informatie helpt ons de site te optimaliseren en onze dienstverlening te verbeteren.
Cookie Domein Geldigheid Beschrijving Processor
_ga www.sblcore.nl 2 jaar ID gebruikt om gebruikers te identificeren. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.nl 2 jaar ID gebruikt om gebruikers te identificeren. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.nl 2 jaar ID gebruikt om gebruikers te identificeren. Google
Marketingcookies
Marketingcookies worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven op basis van uw voorkeuren. Deze gepersonaliseerde inhoud, gebruikt door onze partners, kan op verschillende websites verschijnen. Als u niet voor deze cookies kiest, verandert het aantal advertenties niet, maar zijn ze niet meer afgestemd op uw interesses.
Cookie Domein Geldigheid Beschrijving Processor
_gcl_au www.sblcore.nl 3 maanden Het gebruikt Google AdSense om te experimenteren met de effectiviteit van advertenties op websites die hun services gebruiken. Google